SC PEROM PROD SRL – societate în reorganizare judiciară, prin administrator judiciar JOHANSSON INSOLVENCY IPURL, convoaca Adunarea Creditorilor în data de 09.07.2015, orele 15:00, la sediul administratorului judiciar din Marghita, str. Gării nr. 17, jud. Bihor, pentru vânzarea a 2 buc rezervoare metalice, 2 pompe. Raportul de evaluare se poate descarca de aici

Informatii: 0259/363000, www.johansson.ro

 

Vanzare bunuri mobile PEROM PROD SRL

On 19 February 2015, in Anunturi, by duszko

SC PEROM PROD SRL – societate în reorganizare judiciară, prin administrator judiciar JOHANSSON INSOLVENCY IPURL, organizează licitaţie publică în data de 23.02.2015, orele 11:00, la sediul administratorului judiciar din Marghita, str. Gării nr. 17, jud. Bihor, pentru vânzarea a 8 buc rezervoare cilindrice metalice, la pretul de pornire de 15.590 de lei, plus TVA. In cazul in care nu se va adjudeca, licitatia se repeta in fiecare luni, acelasi loc, aceeasi ora.

Informatii: 0259/363000, www.johansson.ro

 

ADMINISTRATORUL JUDICIAR JOHANSSON INSOLVENCY IPURL face publica deschiderea procedurii insolventei debitorului ECOSPED S.R.L., cu sediul in mun. Oradea, Parc Traian nr. 7, et. 1, ap. 11/C, jud. Bihor, prin Sentinta nr. 6569/F/2014 din data de 11.09.2014, în dosar nr. 1453/111/2014 si NOTIFICA: Pana la data de 27.10.2014, creditorii societatii vor depune la dosarul cauzei (2 exemplare) si la administratorul judiciar (1 exemplar) cererile de admitere ale creantelor cu data anterioara deschiderii procedurii si documentele justificative ale creantelor. Neincadrarea in termenul prevazut atrage decaderea din drepturi. Termenul de verificare a creantelor, intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar al creantelor este de 17.11.2014. Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii formulate impotriva tabelului preliminar al creantelor si pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor la 03.12.2014. Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar in data de 21.11.2014 la ora 16:00, avand ca ordine de zi: prezentarea situatiei rapoartelor intocmite; analiza situatiei debitoarei; alegerea Comitetului Creditorilor; confirmarea administratorului judiciar; aprobarea onorariului; prezentarea cheltuielilor de procedura efectuate pana in prezent; diverse. Termenul pentru continuarea procedurii este 03.12.2014, Tribunalul Bihor

 

Lichidator judiciar JOHANSSON INSOLVENCY IPURL face publica deschiderea procedurii insolventei debitorului POP G. SORIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA, cu sediul in sat Ghenetea, mun. Marghita nr. 235, jud. Bihor, prin Sentinta nr. 1366/F/2014 din data de 17.09.2014, în dosar nr. 4260/111/2014 si NOTIFICA: Pana la data de 31.10.2014, creditorii societatii vor depune la dosarul cauzei (2 exemplare) si la lichidatorul judiciar (1 exemplar) cererile de admitere ale creantelor cu data anterioara deschiderii procedurii si documentele justificative ale creantelor. Neincadrarea in termenul prevazut atrage decaderea din drepturi. Termenul de verificare a creantelor, intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar al creantelor este de 10.11.2014. Termenul pentru solutionarea eventualelor opozitii formulate impotriva tabelului preliminar al creantelor  si pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor la 25.11.2014. Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar in data de 14.11.2014 la ora 16:00, avand ca ordine de zi: confirmarea lichidatorului judiciar; aprobarea onorariului; prezentarea situatiei rapoartelor intocmite; analizarea situatiei debitoarei; prezentarea cheltuielilor de procedura efectuate pana in prezent; diverse. In caz de neprezentare a creditorilor inscrisi la masa credala, se va considera aprobarea tacita a tuturor punctelor de pe ordinea de zi. Termenul pentru continuarea procedurii este 18.11.2014, Tribunalul Bihor

 

ADMINISTRATORUL JUDICIAR JOHANSSON INSOLVENCY IPURL face publica deschiderea procedurii insolventei debitorului GADVIDO ZOOPROD S.R.L., cu sediul in sat Bors, com. Bors nr. 187, jud. Bihor, prin Sentinta nr. 5589/F/2014 din data de 17.06.2014, în dosar nr. 1246/111/2014 si NOTIFICA: Pana la data de 01.08.2014, creditorii societatii vor depune la dosarul cauzei (2 exemplare) si la administratorul judiciar (1 exemplar) cererile de admitere ale creantelor cu data anterioara deschiderii procedurii si documentele justificative ale creantelor. Neincadrarea in termenul prevazut atrage decaderea din drepturi. Termenul de verificare a creantelor, intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar al creantelor este de 21.08.2014. Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii formulate impotriva tabelului preliminar al creantelor este 11.11.2014 si pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor la 11.11.2014. Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar in data de 22.08.2014 la ora 16:00, avand ca ordine de zi: prezentarea situatiei rapoartelor intocmite; analiza situatiei debitoarei; alegerea Comitetului Creditorilor; confirmarea administratorului judiciar; aprobarea onorariului; prezentarea cheltuielilor de procedura efectuate pana in prezent; diverse. Termenul pentru continuarea procedurii este 11.11.2014, Tribunalul Bihor

 

Lichidator judiciar JOHANSSON INSOLVENCY IPURL face publica deschiderea procedurii insolventei debitorului ROXINUS S.R.L., cu sediul in sat Petreu, com. Abramut nr. 62, jud. Bihor, prin Sentinta nr. 774/F/2014 din data de 23.05.2014, în dosar nr. 2432/111/2014 si NOTIFICA: Pana la data de 07.07.2014, creditorii societatii vor depune la dosarul cauzei (2 exemplare) si la lichidatorul judiciar (1 exemplar) cererile de admitere ale creantelor cu data anterioara deschiderii procedurii si documentele justificative ale creantelor. Neincadrarea in termenul prevazut atrage decaderea din drepturi. Termenul de verificare a creantelor, intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar al creantelor este de 17.07.2014. Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii formulate impotriva tabelului preliminar al creantelor este 24.07.2014 si pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor la 01.08.2014. Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar in data de 25.07.2014 la ora 15:00, avand ca ordine de zi: confirmarea lichidatorului judiciar; aprobarea onorariului; prezentarea situatiei rapoartelor intocmite; analizarea situatiei debitoarei; prezentarea cheltuielilor de procedura efectuate pana in prezent; diverse. In caz de neprezentare a creditorilor inscrisi la masa credala, se va considera aprobarea tacita a tuturor punctelor de pe ordinea de zi. Termenul pentru continuarea procedurii este 02.10.2014, Tribunalul Bihor

 

plan reorganizare PEROM PROD SRL

On 26 May 2014, in Anunturi, by duszko

ADMINISTRATOR JUDICIAR JOHANSSON INSOLVENCY IPURL face public planul de reorganizare al debitorului PEROM PROD S.R.L., cu sediul in sat Almasu Mare, com. Balc nr. 134A, jud. Bihor, în dosar nr. 8008/111/2013. Planul de reorganizare poate fi consultat aici, sau la adresa administratorului judiciar din mun. Marghita, str. Garii nr. 17, jud. Bihor

 

Lichidator judiciar JOHANSSON INSOLVENCY IPURL face publica deschiderea procedurii insolventei debitorului VANSIL S.R.L., cu sediul in mun. Marghita, str. Magurei nr. 4, jud. Bihor, prin Sentinta nr. 33/F/2014 din data de 13.01.2014, în dosar nr. 8656/111/2013 si NOTIFICA: Pana la data de 27.02.2014, creditorii societatii vor depune la dosarul cauzei (2 exemplare) si la lichidatorul judiciar (1 exemplar) cererile de admitere ale creantelor cu data anterioara deschiderii procedurii si documentele justificative ale creantelor. Neincadrarea in termenul prevazut atrage decaderea din drepturi. Termenul de verificare a creantelor, intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar al creantelor este de 10.03.2014. Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii formulate impotriva tabelului preliminar al creantelor este 17.03.2014 si pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor la 25.03.2014. Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar in data de 14.03.2014 la ora 15:00, avand ca ordine de zi: confirmarea lichidatorului judiciar; aprobarea onorariului; prezentarea situatiei rapoartelor intocmite; analizarea situatiei debitoarei; prezentarea cheltuielilor de procedura efectuate pana in prezent; diverse. In caz de neprezentare a creditorilor inscrisi la masa credala, se va considera aprobarea tacita a tuturor punctelor de pe ordinea de zi. Termenul pentru continuarea procedurii este 27.03.2014, Tribunalul Bihor

 

Lichidator judiciar JOHANSSON INSOLVENCY IPURL face publica deschiderea procedurii insolventei debitorului VIVA ANIMUS S.R.L., cu sediul in mun. Oradea, str. George Enescu nr. 18, jud. Bihor, prin Sentinta nr. 4134/F/2013 din data de 12.12.2013, în dosar nr. 8931/111/2013 si NOTIFICA: Pana la data de 27.01.2014, creditorii societatii vor depune la dosarul cauzei (2 exemplare) si la lichidatorul judiciar (1 exemplar) cererile de admitere ale creantelor cu data anterioara deschiderii procedurii si documentele justificative ale creantelor. Neincadrarea in termenul prevazut atrage decaderea din drepturi. Termenul de verificare a creantelor, intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar al creantelor este de 06.02.2014. Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii formulate impotriva tabelului preliminar al creantelor este 21.02.2014 si pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor la 21.02.2014. Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar in data de 14.02.2014 la ora 15:00, avand ca ordine de zi: confirmarea lichidatorului judiciar; aprobarea onorariului; prezentarea situatiei rapoartelor intocmite; analizarea situatiei debitoarei; prezentarea cheltuielilor de procedura efectuate pana in prezent; diverse. Termenul pentru continuarea procedurii este 26.03.2014, Tribunalul Bihor

 

deschidere procedura JANTRANS SRL

On 3 December 2013, in Anunturi, by duszko

LICHIDATOR JUDICIAR JOHANSSON INSOLVENCY IPURL face publica deschiderea procedurii insolventei debitorului JANTRANS S.R.L., cu sediul in mun. Oradea, sos. Borsului nr. 37, jud. Bihor, prin Sentinta nr. 3784/F/2013 din data de 19.11.2013, în dosar nr. 8655/111/2013 si NOTIFICA: Pana la data de 03.01.2014, creditorii societatii vor depune la dosarul cauzei (2 exemplare) si la lichidatorul judiciar (1 exemplar) cererile de admitere ale creantelor cu data anterioara deschiderii procedurii si documentele justificative ale creantelor. Neincadrarea in termenul prevazut atrage decaderea din drepturi. Termenul de verificare a creantelor, intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar al creantelor este de 13.01.2014. Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii formulate impotriva tabelului preliminar al creantelor este 20.01.2014 si pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor la 28.01.2014. Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar in data de 25.01.2014 la ora 10:00, avand ca ordine de zi: confirmarea lichidatorului judiciar; aprobarea onorariului; prezentarea situatiei rapoartelor intocmite; analizarea situatiei debitoarei; prezentarea cheltuielilor de procedura efectuate pana in prezent; diverse. Termenul pentru continuarea procedurii este 06.03.2014, Tribunalul Bihor