On 23 February 2011, in Anunturi, by duszko

LICHIDATOR JUDICIAR DUSZKO IOAN DANIEL face publica deschiderea procedurii insolventei debitorului S.C. AMACRISG S.R.L., cu sediul in Oradea, str. Grigore Ureche nr. 15, sc. A, ap.17, jud. Bihor, prin Sentinta din data de 02.02.2011, în dosar nr. 1536/111/2011 si NOTIFICA: Pana la data de 17.03.2011, creditorii societatii vor depune la dosarul cauzei (2 exemplare) si la lichidatorul judiciar (1 exemplar) cererile de admitere ale creantelor cu data anterioara deschiderii procedurii si documentele justificative ale creantelor. Neincadrarea in termenul prevazut atrage decaderea din drepturi. Termenul de verificare a creantelor, intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar al creantelor este de 06.04.2011 Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii formulate impotriva tabelului preliminar al creantelor este 20.04.2011 si pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor la 26.04.2011. Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar in data de 08/04/2011 la ora 10:00, avand ca ordine de zi: confirmarea lichidatorului judiciar; aprobarea onorariului; prezentarea situatiei rapoartelor intocmite; analizarea situatiei debitoarei; prezentarea cheltuielilor de procedura efectuate pana in prezent; diverse. Termenul pentru continuarea procedurii este 12.04.2011, Tribunalul Bihor.