ADMINISTRATORUL JUDICIAR JOHANSSON INSOLVENCY IPURL face publica deschiderea procedurii insolventei debitorului ECOSPED S.R.L., cu sediul in mun. Oradea, Parc Traian nr. 7, et. 1, ap. 11/C, jud. Bihor, prin Sentinta nr. 6569/F/2014 din data de 11.09.2014, în dosar nr. 1453/111/2014 si NOTIFICA: Pana la data de 27.10.2014, creditorii societatii vor depune la dosarul cauzei (2 exemplare) si la administratorul judiciar (1 exemplar) cererile de admitere ale creantelor cu data anterioara deschiderii procedurii si documentele justificative ale creantelor. Neincadrarea in termenul prevazut atrage decaderea din drepturi. Termenul de verificare a creantelor, intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar al creantelor este de 17.11.2014. Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii formulate impotriva tabelului preliminar al creantelor si pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor la 03.12.2014. Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar in data de 21.11.2014 la ora 16:00, avand ca ordine de zi: prezentarea situatiei rapoartelor intocmite; analiza situatiei debitoarei; alegerea Comitetului Creditorilor; confirmarea administratorului judiciar; aprobarea onorariului; prezentarea cheltuielilor de procedura efectuate pana in prezent; diverse. Termenul pentru continuarea procedurii este 03.12.2014, Tribunalul Bihor