Lichidator judiciar JOHANSSON INSOLVENCY IPURL face publica deschiderea procedurii insolventei debitorului VANSIL S.R.L., cu sediul in mun. Marghita, str. Magurei nr. 4, jud. Bihor, prin Sentinta nr. 33/F/2014 din data de 13.01.2014, în dosar nr. 8656/111/2013 si NOTIFICA: Pana la data de 27.02.2014, creditorii societatii vor depune la dosarul cauzei (2 exemplare) si la lichidatorul judiciar (1 exemplar) cererile de admitere ale creantelor cu data anterioara deschiderii procedurii si documentele justificative ale creantelor. Neincadrarea in termenul prevazut atrage decaderea din drepturi. Termenul de verificare a creantelor, intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar al creantelor este de 10.03.2014. Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii formulate impotriva tabelului preliminar al creantelor este 17.03.2014 si pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor la 25.03.2014. Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar in data de 14.03.2014 la ora 15:00, avand ca ordine de zi: confirmarea lichidatorului judiciar; aprobarea onorariului; prezentarea situatiei rapoartelor intocmite; analizarea situatiei debitoarei; prezentarea cheltuielilor de procedura efectuate pana in prezent; diverse. In caz de neprezentare a creditorilor inscrisi la masa credala, se va considera aprobarea tacita a tuturor punctelor de pe ordinea de zi. Termenul pentru continuarea procedurii este 27.03.2014, Tribunalul Bihor