Deschidere procedura FORMCONS SRL

On 4 February 2013, in Anunturi, by duszko

LICHIDATOR JUDICIAR DUSZKO IOAN DANIEL face publica deschiderea procedurii insolventei debitorului FORMCONS S.R.L., cu sediul in loc. Santandrei, str. Principala nr. 20, jud. Bihor, prin Sentinta din data de 25.01.2013, în dosar nr. 769/111/2013 si NOTIFICA: Pana la data de 03.03.2013, creditorii societatii vor depune la dosarul cauzei (2 exemplare) si la lichidatorul judiciar (1 exemplar) cererile de admitere ale creantelor cu data anterioara deschiderii procedurii si documentele justificative ale creantelor. Neincadrarea in termenul prevazut atrage decaderea din drepturi. Termenul de verificare a creantelor, intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar al creantelor este de 02.04.2013. Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii formulate impotriva tabelului preliminar al creantelor este 10.04.2013 si pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor la 16.04.2013. Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar in data de 12.04.2013 la ora 12:00, avand ca ordine de zi: confirmarea lichidatorului judiciar; aprobarea onorariului; prezentarea situatiei rapoartelor intocmite; analizarea situatiei debitoarei; prezentarea cheltuielilor de procedura efectuate pana in prezent; diverse. Termenul pentru continuarea procedurii este 10.04.2013, Tribunalul Bihor