ADMINISTRATORUL JUDICIAR JOHANSSON INSOLVENCY IPURL face publica deschiderea procedurii insolventei debitorului GADVIDO ZOOPROD S.R.L., cu sediul in sat Bors, com. Bors nr. 187, jud. Bihor, prin Sentinta nr. 5589/F/2014 din data de 17.06.2014, în dosar nr. 1246/111/2014 si NOTIFICA: Pana la data de 01.08.2014, creditorii societatii vor depune la dosarul cauzei (2 exemplare) si la administratorul judiciar (1 exemplar) cererile de admitere ale creantelor cu data anterioara deschiderii procedurii si documentele justificative ale creantelor. Neincadrarea in termenul prevazut atrage decaderea din drepturi. Termenul de verificare a creantelor, intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar al creantelor este de 21.08.2014. Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii formulate impotriva tabelului preliminar al creantelor este 11.11.2014 si pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor la 11.11.2014. Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar in data de 22.08.2014 la ora 16:00, avand ca ordine de zi: prezentarea situatiei rapoartelor intocmite; analiza situatiei debitoarei; alegerea Comitetului Creditorilor; confirmarea administratorului judiciar; aprobarea onorariului; prezentarea cheltuielilor de procedura efectuate pana in prezent; diverse. Termenul pentru continuarea procedurii este 11.11.2014, Tribunalul Bihor

 

Lichidator judiciar JOHANSSON INSOLVENCY IPURL face publica deschiderea procedurii insolventei debitorului ROXINUS S.R.L., cu sediul in sat Petreu, com. Abramut nr. 62, jud. Bihor, prin Sentinta nr. 774/F/2014 din data de 23.05.2014, în dosar nr. 2432/111/2014 si NOTIFICA: Pana la data de 07.07.2014, creditorii societatii vor depune la dosarul cauzei (2 exemplare) si la lichidatorul judiciar (1 exemplar) cererile de admitere ale creantelor cu data anterioara deschiderii procedurii si documentele justificative ale creantelor. Neincadrarea in termenul prevazut atrage decaderea din drepturi. Termenul de verificare a creantelor, intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar al creantelor este de 17.07.2014. Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii formulate impotriva tabelului preliminar al creantelor este 24.07.2014 si pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor la 01.08.2014. Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar in data de 25.07.2014 la ora 15:00, avand ca ordine de zi: confirmarea lichidatorului judiciar; aprobarea onorariului; prezentarea situatiei rapoartelor intocmite; analizarea situatiei debitoarei; prezentarea cheltuielilor de procedura efectuate pana in prezent; diverse. In caz de neprezentare a creditorilor inscrisi la masa credala, se va considera aprobarea tacita a tuturor punctelor de pe ordinea de zi. Termenul pentru continuarea procedurii este 02.10.2014, Tribunalul Bihor