deschidere procedura PEROM PROD SRL

On 21 November 2013, in Anunturi, by duszko

ADMINISTRATORUL JUDICIAR JOHANSSON INSOLVENCY IPURL face publica deschiderea procedurii insolventei debitorului PEROM PROD S.R.L., cu sediul in sat Almasu Mare, com. Balc nr. 134A, jud. Bihor, prin Sentinta nr. 3384/F/2013 din data de 30.10.2013, în dosar nr. 8008/111/2013 si NOTIFICA: Pana la data de 10.12.2013, creditorii societatii vor depune la dosarul cauzei (2 exemplare) si la administratorul judiciar (1 exemplar) cererile de admitere ale creantelor cu data anterioara deschiderii procedurii si documentele justificative ale creantelor. Neincadrarea in termenul prevazut atrage decaderea din drepturi. Termenul de verificare a creantelor, intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar al creantelor este de 30.12.2013. Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii formulate impotriva tabelului preliminar al creantelor este 15.01.2014 si pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor la 30.01.2014. Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar in data de 17.01.2014 la ora 10:00, avand ca ordine de zi: prezentarea situatiei rapoartelor intocmite; analiza situatiei debitoarei; alegerea Comitetului Creditorilor; confirmarea administratorului judiciar; aprobarea onorariului; prezentarea cheltuielilor de procedura efectuate pana in prezent; diverse. Termenul pentru continuarea procedurii este 04.03.2014, Tribunalul Bihor

 

deschidere procedura PALCAR SRL

On 21 November 2013, in Anunturi, by duszko

LICHIDATOR JUDICIAR JOHANSSON INSOLVENCY IPURL face publica deschiderea procedurii insolventei debitorului PALCAR S.R.L., cu sediul in Sacueni, str. Petofi Sandor nr. 60, jud. Bihor, prin Sentinta nr. 3322/F/2013 din data de 29.10.2013, în dosar nr. 7963/111/2013 si NOTIFICA: Pana la data de 13.12.2013, creditorii societatii vor depune la dosarul cauzei (2 exemplare) si la lichidatorul judiciar (1 exemplar) cererile de admitere ale creantelor cu data anterioara deschiderii procedurii si documentele justificative ale creantelor. Neincadrarea in termenul prevazut atrage decaderea din drepturi. Termenul de verificare a creantelor, intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar al creantelor este de 23.12.2013. Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii formulate impotriva tabelului preliminar al creantelor este 31.12.2013 si pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor la 07.01.2014. Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar in data de 03.01.2014 la ora 10:00, avand ca ordine de zi: confirmarea lichidatorului judiciar; aprobarea onorariului; prezentarea situatiei rapoartelor intocmite; analizarea situatiei debitoarei; prezentarea cheltuielilor de procedura efectuate pana in prezent; diverse. Termenul pentru continuarea procedurii este 20.02.2014, Tribunalul Bihor

 

plan reorganizare PUNTALE SRL

On 7 November 2013, in Anunturi, by duszko

ADMINISTRATOR JUDICIAR JOHANSSON INSOLVENCY IPURL face public planul de reorganizare al debitorului PUNTALE S.R.L., cu sediul in Mun. Marghita, str. Garii nr. 13A, jud. Bihor, în dosar nr. 5032/111/2013. Planul de reorganizare poate fi consultat aici, sau la adresa administratorului judiciar din mun. Marghita, str. Garii nr. 17, jud. Bihor