deschidere procedura RAMDAN TRANS SRL

On 4 July 2013, in Anunturi, by duszko

LICHIDATOR JUDICIAR JOHANSSON INSOLVENCY IPURL face publica deschiderea procedurii insolventei debitorului RAMDAN TRANS S.R.L., cu sediul in sat Suiug, com. Abram nr. 64, jud. Bihor, prin Sentinta nr. 1972/F/2013 din data de 20.06.2013, în dosar nr. 5435/111/2013 si NOTIFICA: Pana la data de 05.08.2013, creditorii societatii vor depune la dosarul cauzei (2 exemplare) si la lichidatorul judiciar (1 exemplar) cererile de admitere ale creantelor cu data anterioara deschiderii procedurii si documentele justificative ale creantelor. Neincadrarea in termenul prevazut atrage decaderea din drepturi. Termenul de verificare a creantelor, intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar al creantelor este de 15.08.2013. Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii formulate impotriva tabelului preliminar al creantelor este 22.08.2013 si pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor la 30.08.2013. Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar in data de 23.08.2013 la ora 10:00, avand ca ordine de zi: confirmarea lichidatorului judiciar; aprobarea onorariului; prezentarea situatiei rapoartelor intocmite; analizarea situatiei debitoarei; prezentarea cheltuielilor de procedura efectuate pana in prezent; diverse. Termenul pentru continuarea procedurii este 16.10.2013, Tribunalul Bihor