deschidere procedura faliment MOLBART SRL

On 17 June 2013, in Anunturi, by duszko

Lichidator judiciar JOHANSSON INSOLVENCY IPURL face publica deschiderea procedurii simplificate a insolventei debitorului MOLBART S.R.L., cu sediul in Mun. Marghita, str. Ion Luca Caragiale nr. 1, et. 4, ap. 12, jud. Bihor, prin Sentinta din data de 29.05.2013, în dosar nr. 6192/111/2012 si NOTIFICA: Pana la data de 20.07.2013, creditorii societatii vor depune la dosarul cauzei (2 exemplare) si la lichidatorul judiciar (1 exemplar) cererile de admitere ale creantelor nascute in timpul procedurii generale a insolventei si documentele justificative ale creantelor. Neincadrarea in termenul prevazut atrage decaderea din drepturi. Termenul de verificare a creantelor, intocmire, afisare si comunicare a tabelului consolidat al creantelor este de 20.08.2013. Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii formulate impotriva tabelului consolidat al creantelor este 10.09.2013. Termenul pentru afisarea tabelului consolidat al creantelor este 23.10.2013. Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar in data de 30.08.2013 la ora 15:00, avand ca ordine de zi: confirmarea lichidatorului judiciar; prezentarea situatiei rapoartelor intocmite; analizarea situatiei debitoarei; prezentarea cheltuielilor de procedura efectuate pana in prezent; diverse. Termenul pentru continuarea procedurii este 23.10.2013, Tribunalul Bihor