Deschidere procedura MOLBART SRL

On 19 July 2012, in Anunturi, by duszko

ADMINISTRATOR JUDICIAR DUSZKO IOAN DANIEL face publica deschiderea procedurii insolventei debitorului MOLBART S.R.L., cu sediul in Mun. Marghita, str. Ion Luca Caragiale nr. 1, et. 4, ap. 12, jud. Bihor, prin Sentinta din data de 29.06.2012, în dosar nr. 6192/111/2012 si NOTIFICA: Pana la data de 10.08.2012, creditorii societatii vor depune la dosarul cauzei (2 exemplare) si la administratorul judiciar (1 exemplar) cererile de admitere ale creantelor cu data anterioara deschiderii procedurii si documentele justificative ale creantelor. Neincadrarea in termenul prevazut atrage decaderea din drepturi. Termenul de verificare a creantelor, intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar al creantelor este de 10.09.2012 Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii formulate impotriva tabelului preliminar al creantelor este 24.10.2012. Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar in data de 18.09.2012 la ora 10:00, avand ca ordine de zi: confirmarea administratorului judiciar; aprobarea onorariului; prezentarea situatiei rapoartelor intocmite; analizarea situatiei debitoarei; prezentarea cheltuielilor de procedura efectuate pana in prezent; diverse. Termenul pentru continuarea procedurii este 24.10.2012, Tribunalul Bihor