On 10 May 2012, in Anunturi, by duszko

LICHIDATOR JUDICIAR DUSZKO IOAN DANIEL face publica deschiderea procedurii insolventei debitorului S.C. PABLO IMPEX S.R.L., cu sediul in mun. Oradea, str. Bumbacului, nr. 30/A, bl. D58, ap. 6, jud. Bihor, prin Sentinta din data de 03.05.2012, în dosar nr. 4185/111/2012 si NOTIFICA: Pana la data de 18.06.2012, creditorii societatii vor depune la dosarul cauzei (2 exemplare) si la lichidatorul judiciar (1 exemplar) cererile de admitere ale creantelor cu data anterioara deschiderii procedurii si documentele justificative ale creantelor. Neincadrarea in termenul prevazut atrage decaderea din drepturi. Termenul de verificare a creantelor, intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar al creantelor este de 28.06.2012 Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii formulate impotriva tabelului preliminar al creantelor este 05.07.2012 si pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor la 13.07.2012. Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar in data de 03.07.2012 la ora 10:00, avand ca ordine de zi: confirmarea lichidatorului judiciar; aprobarea onorariului; prezentarea situatiei rapoartelor intocmite; analizarea situatiei debitoarei; prezentarea cheltuielilor de procedura efectuate pana in prezent; diverse. Termenul pentru continuarea procedurii este 05.09.2012, Tribunalul Bihor.