On 18 January 2012, in Anunturi, by duszko

LICHIDATOR JUDICIAR DUSZKO IOAN DANIEL face publica deschiderea procedurii insolventei debitorului S.C. IONEL&ADI COM S.R.L., cu sediul in Hidiselu de Sus, nr. 254, jud. Bihor, prin Sentinta din data de 11.01.2012, în dosar nr. 138/111/2012 si NOTIFICA: Pana la data de 24.02.2012, creditorii societatii vor depune la dosarul cauzei (2 exemplare) si la lichidatorul judiciar (1 exemplar) cererile de admitere ale creantelor cu data anterioara deschiderii procedurii si documentele justificative ale creantelor. Neincadrarea in termenul prevazut atrage decaderea din drepturi. Termenul de verificare a creantelor, intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar al creantelor este de 06.03.2012 Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii formulate impotriva tabelului preliminar al creantelor este 13.03.2012 si pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor la 21.03.2012. Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar in data de 12.03.2012 la ora 14:00, avand ca ordine de zi: confirmarea lichidatorului judiciar; aprobarea onorariului; prezentarea situatiei rapoartelor intocmite; analizarea situatiei debitoarei; prezentarea cheltuielilor de procedura efectuate pana in prezent; diverse. Termenul pentru continuarea procedurii este 03.04.2012, Tribunalul Bihor.