On 22 December 2011, in Anunturi, by duszko

LICHIDATOR JUDICIAR DUSZKO IOAN DANIEL face publica deschiderea procedurii insolventei debitorului S.C. FLORIN VARODI TRANS S.R.L., cu sediul in Marghita, str. Horvath Janos nr. 19, jud. Bihor, prin Sentinta din data de 21.12.2011, în dosar nr. 14022/111/2011 si NOTIFICA: Pana la data de 03.02.2012, creditorii societatii vor depune la dosarul cauzei (2 exemplare) si la lichidatorul judiciar (1 exemplar) cererile de admitere ale creantelor cu data anterioara deschiderii procedurii si documentele justificative ale creantelor. Neincadrarea in termenul prevazut atrage decaderea din drepturi. Termenul de verificare a creantelor, intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar al creantelor este de 23.02.2012 Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii formulate impotriva tabelului preliminar al creantelor este 02.03.2012 si pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor la 09.03.2012. Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar in data de 29.02.2012 la ora 10:00, avand ca ordine de zi: confirmarea lichidatorului judiciar; aprobarea onorariului; prezentarea situatiei rapoartelor intocmite; analizarea situatiei debitoarei; prezentarea cheltuielilor de procedura efectuate pana in prezent; diverse. Termenul pentru continuarea procedurii este 06.03.2012, Tribunalul Bihor

 

On 14 December 2011, in Anunturi, by duszko

LICHIDATOR JUDICIAR DUSZKO IOAN DANIEL face publica deschiderea procedurii insolventei debitorului S.C. VIDEO GAMES S.R.L., cu sediul in Oradea, str. S. Barnutiu nr. 14, jud. Bihor, prin Sentinta din data de 28.11.2011, în dosar nr. 13240/111/2011 si NOTIFICA: Pana la data de 10.01.2012, creditorii societatii vor depune la dosarul cauzei (2 exemplare) si la lichidatorul judiciar (1 exemplar) cererile de admitere ale creantelor cu data anterioara deschiderii procedurii si documentele justificative ale creantelor. Neincadrarea in termenul prevazut atrage decaderea din drepturi. Termenul de verificare a creantelor, intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar al creantelor este de 20.01.2012 Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii formulate impotriva tabelului preliminar al creantelor este 27.01.2012 si pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor la 03.02.2012. Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar in data de 25.01.2012 la ora 10:00, avand ca ordine de zi: confirmarea lichidatorului judiciar; aprobarea onorariului; prezentarea situatiei rapoartelor intocmite; analizarea situatiei debitoarei; prezentarea cheltuielilor de procedura efectuate pana in prezent; diverse. Termenul pentru continuarea procedurii este 16.01.2012, Tribunalul Bihor.