On 29 April 2010, in Anunturi, by duszko

LICHIDATOR JUDICIAR DUSZKO IOAN DANIEL face publica deschiderea procedurii insolventei debitorului S.C. INTERFOR S.R.L., cu sediul in Beius, str. Calea Bihorului nr. 6, jud. Bihor, prin Sentinta din data de 19.04.2010, în dosar nr. 2740/111/2010 si NOTIFICA: Pana la data de 21.06.2010, creditorii societatii vor depune la dosarul cauzei (2 exemplare) si la lichidatorul judiciar (1 exemplar) cererile de admitere ale creantelor cu data anterioara deschiderii procedurii si documentele justificative ale creantelor. Neincadrarea in termenul prevazut atrage decaderea din drepturi. Termenul de verificare a creantelor, intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar al creantelor este de 07.07.2010 Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii formulate impotriva tabelului preliminar al creantelor este 12.07.2010 si pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor la 22.07.2010. Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar in data de 12/07/2010 la ora 10:00, avand ca ordine de zi: confirmarea lichidatorului judiciar; aprobarea onorariului; prezentarea situatiei rapoartelor intocmite; analizarea situatiei debitoarei; prezentarea cheltuielilor de procedura efectuate pana in prezent; diverse. Termenul pentru continuarea procedurii este 09.09.2010, camera 3, orele 9, Tribunalul Bihor.

 

On 29 April 2010, in Anunturi, by duszko

LICHIDATOR JUDICIAR DUSZKO IOAN DANIEL face publica deschiderea procedurii insolventei debitorului S.C. SERGHEI MOLDOLUX S.R.L., cu sediul in Beius, Piata Unirii nr. 9B, jud. Bihor, prin Sentinta din data de 22.04.2010, în dosar nr. 2737/111/2010 si NOTIFICA: Pana la data de 22.06.2010, creditorii societatii vor depune la dosarul cauzei (2 exemplare) si la lichidatorul judiciar (1 exemplar) cererile de admitere ale creantelor cu data anterioara deschiderii procedurii si documentele justificative ale creantelor. Neincadrarea in termenul prevazut atrage decaderea din drepturi. Termenul de verificare a creantelor, intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar al creantelor este de 30.06.2010 Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii formulate impotriva tabelului preliminar al creantelor este 08.07.2010 si pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor la 15.07.2010. Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar in data de 09/07/2010 la ora 10:00, avand ca ordine de zi: confirmarea lichidatorului judiciar; aprobarea onorariului; prezentarea situatiei rapoartelor intocmite; analizarea situatiei debitoarei; prezentarea cheltuielilor de procedura efectuate pana in prezent; diverse. Termenul pentru continuarea procedurii este 08.09.2010, camera 3, orele 9, Tribunalul Bihor.